dijous, 29 de desembre de 2011

FORMACIÓ DE L´INSTITUT DE TECNOLOGIES EDUCATIVES (ITE)

Aquestos cursos de formació a distància estan concebuts directament per al docent. L'experiència en formació desenvolupada per l' ITE en els últims anys juntament amb les demandes detectades en l'àmbit educatiu, fan possible una oferta formativa ajustada a les necessitats del professor a l'aula.

Per al seu desenvolupament s'ofereixen materials amb els continguts específics, l'accés a l'Aula Virtual i una tutoria telemàtica, que dinamitzen el procés de formació.

Els cursos tenen caràcter gratuït i estan dirigits als professors dels centres educatius del Ministeri d'Educació i de les C.C.A.A. Sostinguts amb fons públics.

Es realitzen dues convocatòries anuals. La 1ª al setembre per als cursos que comencen en el mes d'Octubre i la 2ª al gener per als cursos que comencen al febrer.

Jo he fet un curs en la Primera Edició i m'ha semblat molt interessant. Personalment m'ha agradat molt.